Adresa:
Topličkih partizanskih odreda bb,
18000 Niš

Telefon:
064/275-28-28
064/19-67-267

Email:
proizvodnja@namestajstaff.com